skip to Main Content

Samen bouwen aan de KERN van jouw organisatie zodat er volop ruimte is voor groei

Mensen verder helpen en zo organisaties laten groeien. Dat is onze core business. Door mensen in hun kracht te zetten, talent aan te jagen en competenties goed te benutten, kan een bedrijf op volle kracht vooruit en is er volop ruimte voor de gewenste groei.

Samen bouwen aan de KERN van jouw organisatie zodat er volop ruimte is voor groei

Mensen verder helpen en zo organisaties laten groeien. Dat is onze core business. Door mensen in hun kracht te zetten, talent aan te jagen en competenties goed te benutten, kan een bedrijf op volle kracht vooruit en is er volop ruimte voor de gewenste groei.

Hoe we dat doen:

Bij KERN gaan we tot de KERN. We durven de juiste vragen te stellen en daarbij tot de KERN te gaan. Vanuit daar helpen we jou en je organisatie weer verder op te bouwen. En zo kun jij als ondernemer echt impact maken in de organisatie.

Ons traject bestaat uit een aantal fases:

De intake is een een-op-eengesprek met jou als ondernemer, directeur of manager. In dit gesprek zijn we benieuwd hoe de organisatie het nu doet, waar de uitdagingen zitten, wat je visie is en hoe je het zelf doet en vindt gaan in jouw rol als leider. Dit integere gesprek is een eerste stap om te komen tot de KERN van groei.

Onze ‘due dilligence on soft skills’ brengt het menselijk kapitaal van het bedrijf in beeld. Welke competenties zijn er aan boord en hoe passen die bij de KERNcompetenties van de organisatie? Met het afnemen van assessments en het voeren van gesprekken met medewerkers op sleutelposities schetsen we een objectief beeld van de organisatie op het gebied van leiderschap, samenwerking, cultuur en dynamiek. Aspecten die grote impact hebben op de langdurige groei en ontwikkeling van de organisatie.

Vervolgens kijken we welke kernwaarden je nastreeft en welke strategie je voert of wilt gaan voeren. We geven inzicht in je eigen kracht en die van de organisatie. Hoe gaan we de competenties binnen jouw bedrijf ten volle benutten? We denken mee in wat haalbaar is qua strategie en wat zeker ook niet. Niet alleen geven we diverse scenario’s op maat, ook helpen we je bij het maken van de keuze.

Nu is het zaak om verder op te bouwen. En hetgeen we hebben ondervonden te gaan implementeren. Hierbij nemen we je, achter of voor de schermen, bij de hand. We adviseren, regisseren, coachen en/of voeren uit. Van de implementatie van de gekozen strategie, tot aan het sturen op draagvlak en onderstroom. En van het herinrichten van organisatiestructuur en functies, tot aan teamontwikkeling, individuele coaching en het (her)schrijven van functieprofielen en de bijbehorende implementatie.

Misschien wel de belangrijkste en lastigste stap: in je kracht blijven. Het blijven uitdragen en toepassen van je vernieuwde organisatiestructuur en -cultuur. Als je wilt, kijken we graag nog eens kritisch met je mee en coachen je om bij te sturen waar nodig.

Back To Top