skip to Main Content

Door inzicht in het menselijk kapitaal van je organisatie kun je als leider echt impact maken

KERN heeft diverse trajecten bij organisaties in verschillende sectoren mogen bijstaan. Samen met eigenaren, directeuren en managers hebben we gebouwd aan organisaties en deze organisaties en hun mensen laten groeien. Ieder traject weer, zetten we onze overtuiging kracht bij: door te investeren in de KERN, het menselijk kapitaal van je organisatie, is er zoveel meer groei mogelijk!

Door inzicht in het menselijk kapitaal van je organisatie kun je als leider echt impact maken

KERN heeft diverse trajecten bij organisaties in verschillende sectoren mogen bijstaan. Samen met eigenaren, directeuren en managers hebben we gebouwd aan organisaties en deze organisaties en hun mensen laten groeien. Ieder traject weer, zetten we onze overtuiging kracht bij: door te investeren in de KERN, het menselijk kapitaal van je organisatie, is er zoveel meer groei mogelijk!

Een kleine greep in de diversiteit van onze casussen en onze aanpak:

Opvolging in familiebedrijven is vaak een moeilijk proces. Familieleden zijn vergroeid met het bedrijf en kennen het bedrijf, maar ook elkaar, door en door. Deze stevig in elkaar vergroeide wortels zijn moeilijk uit elkaar te halen. Met behulp van een omgevingsanalyse helpt KERN om helderheid in dit proces te krijgen en passende keuzes te maken. Ook bij de implementatie speelt KERN desgewenst een rol.

Een voorbeeld van een casus en onze aanpak:

Aanleiding:

Een familiebedrijf kreeg opvolging door de derde generatie. De enige opvolger had echter een andere visie, en hierdoor waren er strubbelingen in het overnameproces. Het bedrijf had ook te maken met externe stakeholders.

Aanpak KERN:

We startten bij het helder krijgen van de visie en strategie. We spraken verschillende scenario’s door en hielpen bij het maken en kenbaar maken van de keuze. Ook voerden we een ‘due dilligence on soft skills’ uit; we brachten de sterktes en zwaktes van het menselijk kapitaal van de organisatie in beeld. Er is gekozen om enkele rollen anders in te vullen. Door de betrokken, maar ook objectieve en zakelijke benadering van onze aanpak, kwam er inzicht en helderheid in de kracht van de mens en het familiebedrijf, dat uiteindelijk leidde tot een goede overname en het bedrijf kon blijven floreren.

De start van een samenwerking is heel bepalend voor het succes. Inzicht in elkaars (zakelijke) normen en waarden zijn basisvoorwaarden. KERN is de onafhankelijke, derde partij die deze gesprekken kan begeleiden.

Een voorbeeld van een casus en onze aanpak:

Aanleiding:

Na een flink aantal jaar van fijn samenwerken, besloten twee bedrijven gezamenlijk te investeren. Het project verliep echter onverwacht stroef.

Aanpak KERN:

Na een omgevingsanalyse bleek dat beide bedrijven vanuit verschillende zakelijke normen en waarden werkten. De samenwerking was hierdoor niet effectief. Met beide ondernemers bespraken we drie scenario’s, en we hielpen hen met het maken van een gezamenlijke keuze.

Een fusie of een bedrijfsovername vereist inzicht in elkaars achtergrond. Een omgevingsanalyse en onze ‘due dilligence on soft skills’ geven handvatten om de mensen op de juiste positie te plaatsen. Een financiële doorrekening en gezamenlijke visie moeten absoluut goed zijn, en ook hier kijken we desgewenst graag in mee, maar de mensen zijn uiteindelijk de bepalende succesfactoren.

Een voorbeeld van een casus en onze aanpak:

Aanleiding:

Drie bedrijven wilden fuseren. Met drie verschillende culturen, drie verschillende groeistadia en een overlap van overhead, een omvangrijk project.

Aanpak KERN:

We schetsten een objectief beeld van de te overbruggen cultuurverschillen en adviseerden welke mensen op welke positie het best presteren ten tijde van de fusie, en ook daarna. Bij dit project werkten we ook nauw samen met de expertise van andere externe adviseurs.

Bij een sterke groei wordt er vaak hard gewerkt aan het resultaat, maar schieten de interne organisatie en de mensen er nog wel eens bij in. Om te zorgen dat medewerkers mee ontwikkelen en zich betrokken voelen, ondersteunt KERN je bij de interne veranderstrategie.

Een voorbeeld van een casus en onze aanpak:

Aanleiding:

Dit bedrijf opereerde al een aantal jaar zelfstandig na een management buy-out. Het bedrijf had sindsdien een zodanige groei doorgemaakt, dat de interne organisatie niet meer helder was en processen niet goed verliepen.

Aanpak KERN:

Middels een omgevingsanalyse en het gebruik van assessments, lieten we zien wat een geschikte organisatiestructuur is, passend bij de strategie van het bedrijf. Daarnaast gaven de assessments inzicht in de competenties van het menselijk kapitaal. Zo konden medewerkers zich weer verder ontwikkelen op de juiste plaats binnen de vernieuwde organisatie.

Door coaching en begeleiding van teams zet KERN mensen in hun kracht en kunnen we hun prestaties zelfs naar een hoger niveau brengen. Met het gezamenlijk benoemen van sterktes en zwaktes, en daarbij behorende ontwikkelpunten, groeit niet alleen de mens, maar uiteindelijk ook de hele organisatie.

Een voorbeeld van een casus en onze aanpak:

Aanleiding:

Een projectteam was samengesteld vanuit het eigen netwerk van de ondernemer. Helaas waren de resultaten minder dan gehoopt.

Aanpak KERN:

Uit individuele gesprekken bleek al snel dat de het enthousiasme van de ondernemer aanstekelijk is, maar niet iedereen zijn visie deelt. Door dit inzicht kwam er openheid en kon er weer vanuit een goede basis verder worden opgebouwd.

Als interim manager kan KERN organisaties helpen die strategische veranderingen ondergaan, een bepaalde gekozen strategie willen invoeren, of tijdelijke een kritieke management positie hebben op te vullen. Interim managers hebben als voordeel dat ze minder verbonden zijn met (de geschiedenis van) de afdeling of bedrijf en daarom makkelijker moeilijke beslissingen kunnen nemen.

Back To Top